Kontakt
Wouter Pasman Timmer- en Onderhoudsbedrijf
Buizerdstraat 35
6971 VJ Brummen
Homepage:www.wouterpasman.nl
Telefoon:+31 (0)575 474199
Fax:

Disclaimer voor www.wouterpasman.nl

Wouter Pasman Timmer- en Onderhoudsbedrijf verleent u hierbij toegang tot www.wouterpasman.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Wouter Pasman Timmer- en Onderhoudsbedrijf behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Wouter Pasman Timmer- en Onderhoudsbedrijf.

Beperkte aansprakelijkheid

Wouter Pasman Timmer- en Onderhoudsbedrijf spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Wouter Pasman Timmer- en Onderhoudsbedrijf.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

De inhoud van de Website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. Wouter Pasman Timmer- en Onderhoudsbedrijf doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Wouter Pasman Timmer- en Onderhoudsbedrijf nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Wouter Pasman Timmer- en Onderhoudsbedrijf en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Wouter Pasman Timmer- en Onderhoudsbedrijf, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.